ĐỒNG PHỤC CÔNG NHÂN – May đồng phục công nhân, Xưởng may đồng phục công nhân